Tage
 
När veckotidningen Husmodern våren 1968 fick idén att låta Lill-Babs Svensson intervjua Tage Erlander hängde Jonas Sima och Åke Åstrand på det stolliga arrangemanget. Samtalet blev mycket muntert (och filmsekvensen rolig). Här har Lill-Babs och filmteamet samlats kring statsministerns arbetsbord på statsrådsberedningen  i gamla kanslihuset.

Foto: Lars Falck

Filmen om Tage Erlander

Jonas Sima om
 
landets längsta statsminister
 

DVD-film med box och cover 230 kr Inklusive exp. avg.

  Köpa film, klicka här? 

Tage Erlander fick ett rekordlångt liv i politiken. Han föddes 1901 och avled 21 juni 1985, 84 år gammal. Han var svensk statsminister 1946-1969.

In i det sista planerade Tage Erlander för nya böcker. Han gav inte upp. Han ville arbeta. Han var nyfiken på hur det skulle gå för Sverige.
När Erlander avgick som socialdemokraternas ordförande den 14 oktober 1969 – och lämnade plats åt sin efterträdare och kronprins, Olof Palme – blev han både politisk och personlig pensionär.
- Nu ska jag sätta igång och arbeta, skrattade Tage.
Erlander tyckte han hade gjort sitt i dagspolitiken, efter 23 år som landets längsta statsminister.
Men  p o l i t i k e n  som yrke och kall, idé och livsluft, kunde han inte släppa.
Erlander förblev politikern. I högsta grad.
Han började arbeta efter sin avgång på sina politiska memoarer, fem mäktiga band (Tidens förlag) om sin tids socialdemokratiska historia. Mera statsvetenskaplig forskning än minnen. Böckerna såldes i stora upplagor, framför allt inom rörelsen. Men lästes inte av alla köpare! När någon kritiker nändes orda om var Tages breda trut tagit vägen i de strikta redogörelserna, fnyste författaren.
Skvaller och privatporträtt var inte i Erlanders smak. Dessutom var böckerna en plikt mot partiet.
Inte förrän långt senare har hans dagböcker blivit offentliga - redigeras och utges nu i minst tre band av hans son professor Sven Erlander. I dessa dagböcker skräder inte Tage orden och många medarbetare och motståndare får beska och vassa omdömen.

Dåvarande samhällsvetaren och nuvarande försvarsministern Björn von Sydow valdes ut av Erlander att bistå honom med minnesböckerna. von Sydow samlade fakta, Tages hustru Aina sorterade och stenograferade, medan Tage frustade och skrev. 
Aina Erlander fanns alltid vid Tage sida. Sedan han lämnade politiken flyttade de båda från Stockholm och höghuset i Marieberg till sin hedersbostad på SSU:s kursgård i Bommersvik i Södermanland. Tage trivdes bland ungdomarna på kursgården och man kunde ofta se honom prata ivrigt med unga SSU-are på väg till och från luncherna med Aina i matsalen.

70-talet blev mycket produktivt för Tage Erlander.
Han höll en mängd tal och föredrag i olika ämnen, flertalet inlägg i den aktuella debatten. Han hördes i radio, syntes i TV. Han hade svårt att säga nej när journalister ringde och ville komma ut till hedersstugan i Bommersvik och fråga honom om ditt och datt i dagspolitiken.
Tage höll i gång. Och han älskade det.
- Men jag är bara pigg stötvis, hördes han klaga. Hans bästa tid var tidigt på morgnarna, när han först fått lyssna på BBC:s morgonnyheter klockan 06.

När han 1979 gav ut boken Sjuttiotal skrev han i sitt förord: ”Att skriva memoarer är ett slitsamt jobb och jag orkar i varje fall inte för närvarande fullfölja verket.”
Erlanders hjärtproblem hade börjat 1977, då han fick två hjärtattacker med tio månaders mellanrum.
Han började leva exemplariskt och följde noga sina läkares råd. En chokladbit kunde han ta en extra gång, eller en kaka till kaffet. Helnykterist hade han varit i  flera år – och rökningen lade han av redan 1937.
- Jag är inte rädd för att dö, deklarerade han. Jag tycker jag har gjort mitt, men jag är nyfiken på hur det ska gå för Sverige.

Erlander hade ingen imponerande fysik. Han var svag till kroppen som barn och trodde aldrig han skulle bli trettio. Dessutom hade han drabbats av tbc, men tillfrisknat. Han blev stolt när han förklarades fullt vapenför i exercisen, och i Lund visade han sig vara en styv 400-meterslöpare.
Den gänglige Erlanders vitalitetsknep var att alltid hålla sig i rörelse, både fysiskt och intellektuellt. Han tog långa promenader längs sjön Yngerns stränder, med slängande armar och långa kliv.
- Knyt och öppna händerna, det sätter fart på kroppsvätskorna, sa han ibland till denne skrivare.

Han var en omåttlig läsare. Han höll ständigt igång tre-fyra böcker och ville ha de stora dagstidningarna skickade till stugan i Bommersvik.
I boken Sjuttiotal samlade han tal och föredrag som han arbetade om. Men där finns också ett kapitel om valrörelsen 1968 där jag får delta i ett samtal med utgångspunkt i min filmdokumentär.
 
I förordet avger han en suck: ”Det har varit en gammal mans funderingar inför en utveckling som han inte längre kan påverka.”
Han menade att boken var ett slags fortsättning på memoarerna.
Snart var han  emellertid i gång med nya bokprojekt. Nu skulle rekordårens 60-tal sammanfattas.

Den vetenskapliga och tekniska forskningen upptog ännu mycket av hans tankar. Han fortsatte att tala vid olika konferenser och överläggningar. Han sökte envetet väcka till liv insikten om att det måste till krafttag för att stödja svensk forskning.
Radiomannen Arvid Lagercrantz lockade honom att göra en serie radiomemoarer 1975, med utgångspunkt i gamla inspelningar. Lagercrantz följde upp serien med radiointervjuer 1980, där Erlander fick tala om sig själv och om sina läromästare Karl Marx och Erik Gustaf Geijer.
Erlander avslöjade att han lekte med idén att göra ett eget TV-program med Marx och Geijer som enda medverkande.
- Men jag är ju ingen Strindberg, förklarade han självironiskt.
Erlander hade fortfarande krafter och arbetslust.
- Jag arbetar bäst när jag är lite upprymd. Är lugnast då, avslöjade han.
- Jag tror på framtiden. Om jag inte vore optimist skulle jag lika gärna kunna lägga mig ner och dö direkt.

Men det fanns också en stor oro hos Tage Erlander. Bakom den muntra uppsynen kunde han vara tveksam, självkritisk och ständigt beredd att ompröva sina beslut och omdömen.
Han oroades sig ständigt för framtiden. Landets framtid.
- Det viktigaste är att människan har någonting att göra så att hennes egenvärde bevaras, var hans budskap.

Men Tage Erlander behöll till slutet sin ljusa optimism.
Är det slut på framstegen? var titeln på en debattbok han gav ut 1980.
- Nej, svarade Erlander själv. Det är inte slut på framstegen.
Han trodde på tillväxten, trots allt.
Följaktligen tog han initiativ till konferenser om datorer ute på Bommersvik.
- Jag är alltid med Tage numera, förklarade Aina för Ivar Lo-Johansson när de besökte honom i skrivarlyan på Bastugatan och proletärförfattaren bara satte fram två stolar.
Dampressen kom ut och frågade om receptet till äktenskaplig lycka.
- Fråga Aina, sade Tage.
- Fråga Tage, svarade Aina. 
(Texten är ett utdrag ur en längre uppsats i Tidens kalender 1986).

 

Valturné 1968

Tage Erlander reste på valturnè i Västsverige 1968 i familjens egen Volvo Amazon med sin hustru Aina bakom ratten. Utan skydd av Säpo!

TAGE är ett dokumentärt filmporträtt av statsminister Tage Erlander under dennes sista valstrid 1967-68. Filmarna Jonas Sima och Åke Åstrand (foto) fick följa Erlander under flera månader och förmedlar bilder och situationer från uppläggningen av valstrategin, debatter med hans politiska motståndare, semestern i Dalarna, riksdagsarbetet, konselj med kung Gustav VI Adolf, den långa valturnén i Västsverige ihop med Aina, slutspurten och den spännande valdagen.
Många politiska personligheter (idag bortgångna) passerar revy i denna historiskt intressanta dokumentär, som är ett unikt dokument om epoken Erlander.
Filmen är Simas filmdebut i TV, dessutom är filmen en av de första politiska dokumentärerna i Sverige filmad med handkamera och synkljud enligt cinéma vérité-metoden.

Producerad av Jonas Sima för SVT:s samhällsredaktion Kanal 1 och Ivar Ivre, 1967-68. 70 min, svart-vit film.
    

Skriv ut